Under våren har studenterna i kursen Grafisk Affärsverksamhet haft ett lärorikt och spännande samarbete med Det Kongelige Teater i vårt kära och ibland svårförståeliga grannland Danmark. Samarbete gick ut på att våra studenter skulle skapa nya upplevelser och stärka relationen mellan Det Kongelige Teater och deras nuvarande publik samt hitta nya vägar för att nå nya publikgrupper.

Studenterna har handletts av Sven Packmohr som har det övergripande ansvaret för kursen. Uffe Borgwardt har varit kontaktperson från Det Kongelige Teater och Karolina Rosenqvist från Medea har också varit delaktig.

Studenterna och Sven bjöds in till ett studiebesök på Det Kongelige Teater i Köpenhamn. Besöket inleddes med en rundtur genom teaterns fina lokaler som inhyser både opera, musikaler och skådespel. Tanken var att studenterna skulle få en bättre förståelse för deras uppdrag och en realistisk syn på projektet.

Resultatet av projektet varierade mellan de olika studenterna. Nedan listas ett urval av de idéer som studenterna kom fram till:

Genom att låta barn och ungdomar delta i föreställningar om danska sagor skapar Det Kongelige Teater ett mervärde för publiken. Föreställningarna gynnar dansk kultur och historia. Det bidrar också till ett kreativt lärande genom delaktighet.

Förlänga föreställningar med en busstur som hämtar och lämnar besökaren vid dörren. I bussen kommer besökaren få träffa personer som är delaktiga i föreställningen, till exempel operasångare eller skådespelare. Detta kombineras med tilltugg och mingel. Vid hemfärd får även Det Kongelige Teatern möjlighet att samla in åsikter och feedback från publiken.

Göra föreställningarna mobila och på så sätt erbjuda upplevelser för personer som inte kan eller har svårt att ta sig till lokalerna. Detta ska kombineras med en ”feedback-loop” där publiken får ge sina synpunkter på föreställningarna.

Karolina från Medea har skrivit en längre och utförligare text om detta som går att hitta på deras hemsida.
(http://cmec.mah.se/2013/06/nya-affarsmodeller-for-att-utveckla-publikupplevelser-pa-kulturinstitutioner/)

Att Sverige och Danmark har ett nära samarbete inom mediebranschen är inget nytt och det känns endast naturligt att även våra utbildningar och kurser får chans att samarbeta över ländernas gränser. Vi kommer fortsätta att arbeta efter att få fler samarbeten men även att just detta projekt blir återkommande och därmed får nästkommande studentkull också möjligheten att delta. Inget är bestämt men inga broar är brända. Håll tummarna!

/Johannes & Sven

 

Vill ni se mer av MAZE Media? Följ oss:

# # # # #

5 July, 2013

Leave a Reply

Top