Under våren läser förstaårsstudenterna på medieteknikprogrammen bland annat kursen Grafisk Teknik. Kursen har stort fokus på olika trycktekniker och för att bredda kunskaperna inom ämnet kommer vi att besöka flera tryckerier med olika inriktningar. Förra veckan besökte vi screentryckeriet 3Screen som idag är det enda screentryckeriet som finns kvar i Malmö. Besöket erbjöd en rundvandring i tryckeriets lokaler där vi fick se hur personalen tog fram ett färdigt tryckoriginal.

Rundvandringen sköttes av tryckaren Mikael Lönnström som har jobbat på tryckeriet sedan starten och beskriver att han föddes in i rollen som tryckare. Det bästa med screentryck enligt Mikael är hantverket som ligger bakom det. Mycket av arbetet sker manuellt vilket ställer höga krav på att tryckarna både besitter hög kompetens men också brinner för det de gör.

Det roligaste med att arbeta som tryckare på 3screen enligt Mikael är just bredden som screentryck har och variationen i arbetsuppgifterna. Alla uppdrag är olika och därför blir arbetet alltid varierat. Företaget har endast åtta anställda vilket gör att 3screen får en väldigt familjär atmosfär. Mikael berättar vidare om hur viktigt det är att alla har kunskap om vad de andra gör. Det är därför inte ovanligt att personalen lappar över varandras arbetsuppgifter om så skulle behövas.

Under åren har screentryckerier fått stor konkurrens av digitaltryck. Malmö har gått från att ha fyra tryckerier specialiserade på screen, men har nu bara ett kvar. Mikael är dock inte orolig. Resultatet blir mer levande och hållbart på grund av att vi trycker med annan färg, därför är det inte konstigt att en hel del konst trycks med screentryck då känslan inte blir detsamma med digitaltryck menar Mikael.

Fotograf: Kajsa Lindqvist

 

# # # # # # # #

16 March, 2014

Leave a Reply

Top