ingen-utvald-bild

Var en del av det som händer – praktisera på Media Evolution City

Media Evolution City är den självklara mötesplatsen för Malmös mediebranscher. I Kockums gamla varvslokaler inhyser vi ca 100 företag, stora som små, som alla arbetar med den digitala utvecklingen på olika sätt. Det huvudsakliga målet med Media Evolution City är att skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling hos mediebranscherna genom att föra dem samman.… Läs mer