Designtävling

Designtävling utlyses!

Hösten 2015 startar vårt nya magisterprogram Strategic Media Development. Malmö högskola har under hösten påbörjat marknadsföringen kring programmet. I månadsskiftet februari/mars kommer vi att skicka ut ett vykort till en utvald målgrupp för sökande av utbildningen. För detta behöver vi er hjälp med att utforma och designa vykortet!… Läs mer