Antonia Lisjak är en av de produktionsledarstudenter i årskurs tre som har valt att gå Ledarskap och Organisation II och Ledarskap och Organisation III. Dessa två kurser, tillsammans med resten av Produktionsledarprogrammet, möjliggör för studenter på Medieteknik att – i slutet av sin utbildning – ta ut två kandidatexamina: en i medieteknik och en i organisation och ledarskap.

Kurserna innehåller moment som behandlar ämnen som grupprocesser, projektledning, samtalsmetodik, strategiskt ledarskap och konflikthantering i organisationer.

Varför har du valt att läsa till dubbla kandidatexamina?

Jag stod inför valet att antingen tar jag en praktik och får då genast in en fot i arbetslivet inom det jag kanske vill jobba inom senare, eller så tar jag en dubbelexamen. Men det har lite att göra med hur jag är som person, jag är mycket mer teoretisk än praktisk av mig. Så jag bara kände att det passade mig lite bättre, även om man kanske får kämpa lite mer för att hitta en arbetsplats, så har jag fortfarande väldigt mycket i bagaget från Ledarskap och Organisation som kompletterar Medieteknik ganska bra.

Hur fick du reda på att man kunde läsa på det här sättet?

Det fick jag reda på av Henriette på en föreläsning där hon presenterade lite olika möjligheter kring vad vi kunde göra i tvåan och trean. Då såg jag att dubbla kandidatexamina var ett alternativ och jag hoppade på det direkt.

Nu har du gått Organisation och Ledarskap II och är i startgroparna av Organisation och Ledarskap III. Tycker du att det har gett dig någonting hittills?

Nja, jag tycker egentligen att den första kursen vi gick, Produktionsledning – Media (ME109A), bättre representerar det jag vill arbeta med sedan. Dock är Ledarskap och Organisation-kurserna mer teoretiska i sin natur – det är inte så mycket praktik – vilket hade varit bra för att kunna tillämpa det teoretiska på det praktiska. Jag hoppas dock kunna göra detta i den C-uppsats vi ska skriva i den här kursen.

Kan du ändå rekommendera studenter att läsa Organisation och Ledarskap II och III för att på så sätt kunna ta dubbla kandidatexamina?

Ja!

För att läsa mer om kurserna, klicka på länkarna här nedan:

Ledarskap och Organisation II

Ledarskap och Organisation III

Vill ni se mer av MAZE Media? Följ oss:

# # # # #

27 September, 2013

Leave a Reply

Top