Isabella Johansson läser sista året på programmet Medieproduktion och processdesign på Malmö Högskola och läste sin förra termin på University of Western Sydney i Australien. Medieteknik bad henne berätta mer om terminen.

Berätta, vart i Australien var du och vad pluggade du?
Jag studerade på UWS – University of Western Sydney. Mina kurser och mitt boende var förlagt till Penrith, en förort ca 50 km inåt landet väster om Sydney. Kurserna jag läste var Web & Time Based Design, Typography for Print & Screen, Industrial Graphics och Animation & Visual Effects.

Varför valde du dessa kurserna?
Jag tycker kurserna ligger i linje med min utbildning och mina intressen. Kurserna Web & Time Based Design och Typography for Print & Screen gav mig fördjupad kunskap i det jag tidigare läst medan Industrial Graphics och Animation & Visual Effects var något relativt nytt för mig. De fyra kurserna jag läste där kompletterar min nuvarande utbildning och kan tillgodoräknas poängen i min examen.

Vilken kurs var roligast?
Alla kurser var roliga. De krävde mycket kreativa och praktiska förmågor av mig, vilket jag uppskattade. Roligast var nog Industrial Graphics. Målet med Industrial Graphics är att lära studenten att presentera och marknadsföra design i form av 2D-grafik. Särskilt rolig var kursen Animation & Visual Effects, som gav oss möjlighet att använda skolans ljud- och filminspelningsstudio.

Hur var studentlivet i Australien?
UWS är ett av de största universiteten i Australien med över 40 000 studenter och har sammanlagt sex campus runtom i västra utkanterna av Sydney. Skolan hade stora resurser och följaktligen betydligt mer omfattande lärarresurser, lokaler, utrustning och material. På mitt campus fanns såväl en TV-studio, ett stort Green-room som ljud- och filmredigeringsstudios. Utbildningssystemet i Australien är väldigt annorlunda jämfört med i Sverige. Den individuella styrningen och kontrollen av eleverna var hårdare. Det fanns större utrymme för praktisk tillämpning och feedback. Det gavs ut streamade läxor i form av föreläsningar och lektioner för elever att tanka hem från webben. Studietempot var högre men det är något man vänjde sig vid efter ett tag. Generellt tror jag att man som MAH-student är van att ta betydligt mer eget ansvar över sina studier, vilket kan vara bra i en framtida yrkesroll.

Berätta om ansökningsprocessen…
Det är viktigt att börja planera i god tid då ansökningsprocessen kan kännas omständlig och tidskrävande. Vid studier utanför EU måste studenten visa upp en viss nivå i sina språkliga kunskaper. Det kan innebära att gymnasiebetyg eller motsvarande (ELTS eller TOEFL) måste läsas upp. Hela ansökningsprocessen tog mig minst ett år eftersom skolan ligger utanför EU, annars tror jag det räcker att ansöka ett halvår innan. Att jag kom in på skolan fick jag inte reda på förrän en månad innan den började, så det blev ganska stressigt med att ordna visum, försäkring, flygbiljett och boende. Vilka kurser jag skulle gå visste jag inte helt säkert förrän jag var på plats. Två veckor efter skolstart provade jag på ett flertal kurser samtidigt för att pricka in de som passade mig bäst. Detta upplevde jag som en skillnad mot det system jag är van vid. Det ordnar sig när man väl är på plats och det gäller att ha is i magen.

Vill du tipsa andra studenter om att göra samma sak? Varför?
Absolut! Jag kan verkligen rekommendera det till alla studenter. Utbytesprogrammet som MAH erbjuder ger studenter chansen att få mer erfarenhet, ta del av annan kultur och träffa människor runt om i världen. Det ger insyn i hur det är att studera vid annat lärosäte och under helt andra förhållanden. Om man tycker om att resa och skulle vilja prova på att bo och studera utomlands kan ett utbyte via skolan vara en möjlighet.

Du har inte långt kvar till examen, vad läser du nu och vad har du för framtidsplaner?
Jag vill först och främst avsluta mina studier i Malmö. Just nu läser jag Grafisk Affärsverksamhet och söker praktikplats. Framtidsplanerna är att arbeta med medieproduktion i en kreativ och utvecklande miljö helst i Sverige eller Danmark, sen får jag se vart det leder.

 

Vill ni se mer av MAZE Media? Följ oss:

# # # # # #

4 March, 2014

Leave a Reply

Top