Hej Sandra Andersson, vilket program och vilken termin läser du?

Jag läser Produktionsledare: Media och är inne på min femte termin.

Vilken kurs läser du nu och hur många poäng innefattar den?

Just nu läser jag en valbar kurs i Lund. Det är en grundkurs i mediehistoria på 30 hp.

Hur hittade du den kursen?

Jag hittade den lite av en slump när jag sökte kurser till hösten. Kursen är inom området media men går ner på ett djupare historiskt perspektiv av medierna och dess innebörd. Och tar därmed även upp vad de har haft för betydelse genom historien. Allt från ett förhistoriskt perspektiv, genom introduktionen av boktryckarkonsten, till dagens retorik och propaganda i mediala perspektiv. 

Hur är kursen upplagd?

Kursen är upplagd i 4 delkurser: Introduktion till mediehistorien (7,5 hp), Från stentavlor till snällpressar (7,5 hp), Moderna medier (7,5 hp) och Mediehistorien runt sekelskiftet 2000 (7,5 hp). Varje delkurs är utformad med en hemtenta och en inlämningsuppgift i grupp. Det är ett par föreläsningar i veckan, så mycket tid för egenstudier – vilket är något som passar mig bra.

Hur upplever du kursen?

Jag tycker kursen är jätteintressant, dels för att jag tycker det är roligt med historia, men också eftersom man får en djupare inblick över varför medier fungerar som de gör. Och även varför vår tids mediesamhälle verkar på det sätt det gör. Kursen tar även upp vilken påverkan medier egentligen har på oss som brukare av det.

Utgångspunkten tas i ett brett mediegrepp, där relationer medier sinsemellan tas upp. Vikten läggs även vid de traditionella journalistiska massmediernas innehåll och form där utvecklingen av dessa även relateras till ekonomiska, kulturella, politiska, sociala och tekniska faktorer.

Tror du att du kommer ha nytta av kursen framöver?

Absolut, eftersom mediehistorisk grundkurs ger dig kunskaper om medierna och förmåga att analysera och granska deras utbud. Dessa kunskaper är guld värda i många sammanhang och i många olika yrken. Mediehistoria är exempelvis ett lämpligt och ofta valt komplementämne till olika utbildningar i journalistik, information och kommunikation samt samhällsvetenskap. Eller som i mitt fall en rolig och stimulerande kurs i utbildningen som produktionsledare.

Det är helt enkelt ett teoretiskt ämne som ur ett historiskt perspektiv ger insikt i medielandskapets ständigt pågående förändringar. Det är till nytta för dig som redan är verksam eller tänker dig ett yrkesliv inom mediebranschen – eller i egentligen vilken bransch som helst.

Skulle du rekommenderar kursen till andra?

Ja, det skulle jag absolut göra!

 

 

Illustration skapad av Hannah Nilsson 

 

 

# #

24 November, 2014

Leave a Reply

Top