Media Technology

Medieproduktion & processdesign

Programmet Medieproduktion & processdesign riktar sig till dig som är intresserad av att utveckla och integrera olika medier och som vill fungera som en kreativ problemlösare inom medieproduktion. Utbildningen behandlar olika typer av publiceringar och publiceringsmetoder. Förutom klassiska publiceringsmetoder som tryck och webb, täcker den in modern informationspublicering för exempelvis mobiler.

Som processdesigner tar du ansvar för hela det tekniska produktionsförloppet, från idé till färdig produkt eller tjänst, oavsett om det är en trycksak, mediedatabas, webbsida eller något annat. Utbildningen och examensarbetet kan ske i nära samarbete med företag i branschen, vilket ger goda möjligheter att redan under utbildningen skapa värdefulla kontakter och nätverk. Det är en bred utbildning där du själv har stor möjlighet att välja vad du vill rikta in dig på.

Top Skip to content